Doe het zelf Coatingvloer, Gietvloer

Voorbereiding nieuwe vloer.


vloercoating-doehetzelf-meneervloerStap 1 Welke Ondervloer

Voor de doe het zelf coating, of gietvloer van een vloer begint je avontuur bij de beoordeling van de ondervloer.  De staat van de ondervloer zal namelijk bepalend zijn voor het uiteindelijke eindresultaat.  Stap 1 is het bepalen wat voor ondervloer we hebben. Ondervloer 1 de zandcementdek.  Ondervloer 2 de Anhydrietvloer. Ondervloer 3 de betonvloer Klik op de type vloer en we vertellen u welke type ondervloer aan wat te herkennen is en wat de eigenschappen zijn. Zo kunt u makkelijk uw ondergrond herkennen.

 

 

Stap 2 De conditie van de ondervloer tegelvloer-gietvloer-ondervloer

Stap 2 is de staat van de ondergrond. Is de ondervloer gescheurd, zitten er oneffenheden in of zitten er nog resten lijm en bedekking op van de vloerbedekking die er daarvoor op gelegen heeft. Dus bij stap twee moet je je realiseren dat een coating maar van geringe dikte is en de vloer zo strak mogelijk moet zijn.  Het schuren van een vloer is dan ook bijna onvermijdelijk. De schuurmachines zijn vaak gewoon te huur bij een Boels of Borent.

Zijn de oneffenheden en scheuren van grotere aard dan is het echt aan te raden de vloer eerst te egaliseren.  Hier meer over zelf egaliseren. Zorg bij het egaliseren altijd voor een schone ondergrond. Zorg dat alle gaten gedicht zijn met een snelcement en primer altijd eerst de vloer voor dat het egaliseren begint.

Kleinere scheuren of putjes zijn altijd na de primerlaag van epoxy  nog dicht te zetten met polyester of epoxy plamuur. Dit is snel hard, makkelijk bij te schuren en daardoor kunt u ook meteen doorgaan met de vloercoating.

Een nieuwe dekvloer.

Bij nieuwbouw hebben we met nog een belangrijke factor te maken, namelijk de vochtigheid van de vloer. Op natte ondergronden kun je geen kunststof vloer leggen. Een standaard regel welke altijd word toegepast is:

"Wanneer u een nieuwe beton, of cementdekvloer wilt behandelen dan is het van belang dat deze voldoende oud is. Hiervoor wordt standaard een termijn aangehouden van 28 dagen. Deze termijn is van belang om ervoor te zorgen dat de alkaliteit van de vloer op een acceptabel niveau is gekomen."

Vloerverwarming:

Steeds meer vinden we ook vloerverwarming in de dekvloer verwerkt. Bij nieuwe vloerverwarmingsystemen is het zaak dat u het opstook protocol heeft uitgevoerd, voor het aanbrengen van welke vloer dan ook . Dus stook uw verwarming op zoals in het schema staat en laat deze ook weer afkoelen. Een ander probleem punt bij vloerverwarming is de dekking op de leidingen. Ingefreesde vloerverwarming ligt 9 van de 10 keer te ver aan de top. Hierdoor onstaat er ook krimp en regelmatig scheuren in de egalinelaag die gebruikt word om de vloerverwarming aan te gieten. Bij traditionele vloerverwarming moet de dekking min. 2 cm zijn op de leidingen. Zo verdeelt u de warmte het best en heeft de vloer het minst te lijden.

vochtige-ondervloer-meneervloerVochtigheid ondervloer

Daarnaast moeten we voor de zekerheid checken of de vloer voldoende droog is. Als vloerenbedrijf hebben we daar meters voor die ons een indicatie kunnen geven, maar als particulier ligt dat net iets moeilijker. Wat u dan kunt doen is een stuk plastic in het vierkant op de grond plakken war u denkt dat de vloer nog het natst zou zijn. Deze 24 uur laten zitten. Verwijder na 24 uur het vierkant en kijk of er dan condens op de vloer of onder het plastic zit.

Is dit het geval dan is de vloer zeker te nat. lees hier meer over vochtige vloeren

Resten op de ondervloer

Epoxy Coating, en andere vloercoatings hechten doorgaans prima op cementgebonden ondergrond, als beton en zandcement ,  maar hoe vaak komen we nu daadwerkelijk een schone ondergrond tegen? Niet vaak dus. Er zijn altijd wel resten te bespeuren van oude vloerbedekkingen of egalisatieresten. De oude lijmlaag is deels nog blijven hangen na het verwijderen van de bedekking of er is wat vervuiling opgetreden omdat de auto altijd op dezelfde plek in de garage heeft gestaan.

We moeten dus zorgen voor een vaste, schone vlakke, gladde blijvend droge ondergrond, voor we aan de doe het zelf vloerproject beginnen.
Reactie plaatsen