Vloer Renovatie

Renoveren van bestaande vloeren.


Elk gebruiksmateriaal, dus ook vloeren, heeft onderhoud nodig. Helaas zal uiteindelijk ondanks uw zorg en onderhoud niet kunnen worden voorkomen, dat uw vloer op een gegeven moment toch aan een wat grondigere renovatie toe is.

Echter zijn er ook vloersoorten die niet kunnen worden gerenoveerd. Dit zijn:
  • Laminaat
  • Tegel- en keramische vloeren
  • Natuursteen
  • PVC Vloeren

Vloeren welke wel gerenoveerd kunnen worden zijn :
  •  Parket- en houten vloeren.
  •  Kurkvloeren
  •  Bamboe vloeren
  •  Marmoleum/linoleum vloeren

 

Voor de vloeren die kunnen worden gerenoveerd, bestaan diverse mogelijkheden.

Renoveren van parketvloeren

 We noemen de soort parket afzonderlijk omdat het in de praktijk toch vaak om de wat traditionelere vloeren gaat. U kunt hier bij denken aan;

tapis parket – mozaïekparket – 22 mm massief stroken parket.

Deze type vloeren werden vooral in de laatste 40 jaar gelegd.

Parketvloeren zijn vrijwel altijd afgewerkt met een traditionele was, een hardwachs olie of een laklaag. Op een gegeven moment, afhankelijk van  de afwerking, tussen de 10 en15 jaar is de vloerafwerking dusdanig versleten en ‘verarmd’ dat het nodig is de vloer te voorzien van verse afwerklaag.

Om dat te kunnen doen, dient de parketvloer in zijn geheel geschuurd te worden. Dat betekent, dat de oude afwerklaag wordt weggeslepen alsmede een klein deel van het hout zelf. Opmerkingenn over enorm verlies van materiaal dat daarbij zou optreden, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Slechts maximaal ±0,3 tot0,5 mmvan het hout wordt weggenomen.

Ook het wijd verbreide misverstand, dat het gehele huis onder de stof zou zitten na een schuurbeurt klopt niet. De laatste voorschriften in de ARBO-wet schrijven voor, dat er ‘stofvrij’ geschuurd moet worden.

Nadat de vloer geheel is ‘kaal’ geschuurd, worden kleine openingen of noesten weer zorgvuldig dichtgestopt (gevoegd of ingewassen) en kan de vloer weer worden afgewerkt met een product naar keuze.

Tegenwoordig zijn er ook technieken, die uw nieuwe olie- of laklaag binnen 30 minuten instant aten drogen, zodat u een half uur nadat de parketteur weg is de boel weer kunt gaan inruimen. Uiteraard is daar een meerprijs aan verbonden.

Als u tapisparket heeft, dient u wel te bedenken, dat hier vrijwel altijd een extra bewerking voor nodig is en wel als volgt.

Toen het parket werd aangebracht, zijn de plankjes allemaal bovendoor vastgespijkerd. Bij het machinaal schuren komen er veelal toch weer een aantal spijkertjes te voorschijn. Deze worden opnieuw netjes ‘weggedreveld’ en de openingentjes worden zorgvuldig dichtgestopt met een mengsel van hout en voegenkit.

Als uw bestaande vloer is gemaakt van eikenhout, dan kan bij het opnieuw afwerken met een (hardwachs)olie de vloer ook in een kleurvariant worden afgewerkt.

 

Renoveren van houten vloeren

Bij houten vloeren spreken we in dit verband over massieve planken, samengestelde systemen en ook lamelparket.

Al deze vloeren worden machinaal geschuurd, waarnodig naadjes en noesten dichtgestopt. Daarna wordt de vloer weer naar keuze afgewerkt.

Bij het lamel parket dienen we een voorbehoud te maken omtrent de afwerking. Het lakken van een lamelparket is problematisch en af te randen. We moeten tegenwoordig watergedragen lakken gebruiken in verband met de oplosmiddelenwet. U begrijpt dat daar in een hoge mate vocht zit. De relatief dunne plankjes van het lamelparket, kunnen door inwerking van het vocht uit de waterlak gaan ‘delamineren’ (toplaag laat los van de onderconstructie). Als u toch persé uw lamelparket vloer gelakt wil hebben dan kan dat tegen een meeprijs met een speciale droogtechniek. Hieraan is een meerprijs verbonden.

Als uw bestaande vloer is gemaakt van Eiken, dan kan bij het opnieuw afwerken met een (hardwachs) olie de vloer ook in een ur worden afgewerkt.

Renoveren van kurkvloeren

 Indien uw bestaande kurkvloer is afgewerkt met lak, kan deze worden gerenoveerd.

De renovatie houdt in dat de bestaande laklaag wordt ‘aangeschuurd’ en vervolgens wordt er dan weer een nieuwe laklaag ‘op gerold’.

Omdat het belangrijk is dat er een optimale hechting van de nieuwe op de oude laaklaag aanwezig is, kan het gebruik van een ontvetter of intensiefreiniger noodzakelijk zijn.

 

In het verleden zijn veel kukrvloeren met een zogenaamde pigmentlak afgewerkt. Doel hiervan was een specifiek uitstraling te verkrijgen en kleur. Deze zijn echter niet of nauwelijs in de juiste kleur te verkrijgen. Boevendien is het kurk veelal ook verkleurd door inwering van UV licht.

 

Renoveren van marmoleum vloeren

Middels een zeer recent ontwikkelde speciale techniek kan bestaand marmoleum worden gerenoveerd.

De marmoleum vloer wordt ‘gestript’ ontdaan van onderhoud middelen en vuil. Vervolgens wordt er dan een nieuwe coating opgezet en direct in het werk gedroogd, zodat de vloer meteen weer begaanbaar is.

Groot voordeel van deze techniek is, dat uw vloer weer 15 – tot 20 jaar lang meegaat en dat uw onderhoud wordt teruggebracht tot eenderde van wat het eerst was. Was aanbrengen en dergelijke behoort dan tot het verleden.

 

Aanleggen / uitbreiden van bestaand  parket, houten- of bamboevloeren

Bij het verkleinen of uitbreiden van een van deze bestaande vloeren, maken we onderscheid tussen zwevend gelegde en vast verlijmde vloeren.

Bij uitbreiding van zwevend gelegde vloeren kan dat wel een anders uitpakken. Vaak betekent het in de praktijk bij uitbreidingen van meer dan 10 % van het vloeroppervlak, dat vrijwel de gehele bestaande vloer moet worden ‘opgenomen’ (gedemonteerd) en gereinigd. De arbeidskosten daaraan verbonden + het nieuwe benodigde materiaal betekenen vaak dat het leggen van een nieuwe vloer voordeliger kan zijn.

Bij vast gelegd vloeren is er nauwelijks sprake van enige beperking. In vrijwel alle gevallen kan er nog materiaal worden bijbesteld of geproduceerd.

Houd u er wel rekening mee dat omwille van kleurverschil en verschil in aansluitingen tussen oud en nieuw materiaal de vloer in zijn  geheel dient te worden geschuurd en afgewerkt.
Henk Meijer
Door

Henk Meijer

op 03 Aug 2016

Ik heb een vraag over de renovatie van Marmoleum. We hebben marmoleum, zo'n 20 jaar oud en die ligt onder de huidige vloerbedekking. Wat zou renovatie per meter kosten? Het gaat om geschat 40 tot 50 vierkante meter. En hoe lang duurt de operatie?

Reactie plaatsen