Geluidsoverlast appartement door harde vloer
26 maart 2016 
3 min. leestijd

Geluidsoverlast appartement door harde vloer

Geluidsoverlast appartement door harde vloer

Geluidsoverlast in een appartement door harde vloer, dan kan voor een zeer vervelende situatie zorgen.

Er zijn namelijk twee factoren die de aanpak ervan lastig kunnen maken.

Ten eerste het subjectieve karakter van overlast. Overlast is iets wat gerelateerd is aan beleving. En dan is het niet eenvoudig te bepalen òf er wel sprake is van overlast en daarnaast in welke mate er geluidsoverlast ontstaat.geluidoverlast door harde vloer

Het gaat hier specifiek om overlast ten door contactgeluid. Dit is geluid dat wordt overgebracht door bouwkundige element als vloeren naar aangrenzende of onderliggende ruimten.

Dit niet te verwarren met loopgeluid dat in de ruimte wordt ervaren waar het hoorbaar is.

De 10 dB Contactgeluideis

Het is daarom dat er als het even kan normen worden voorgeschreven waar men zich aan houdt.
De veel toegepaste norm is de zogenaamde 10 dB norm ter beperking van  geluidoverlast in appartement door harde vloer.
Deze norm geeft aan hoe een vloer moet worden opgebouwd en uitgevoerd zodat een verbetering van het contactgeluid wordt bereikt van +10 dB ten opzichte van de kale vloersituatie.

Belangrijk op te merken is dat deze normering geen sluitende oplossing biedt voor geluidsoverlast. Ook als en vloeropbouw voldoet aan deze eis kan er nog altijd geluidsoverlast optreden.

Maar de mate waarin en de kans dat overlast optreedt is door de 10 dB contactgeluideis dusdanig verkleind dat deze als acceptabel wordt gezien. In de praktijk wordt de kans op overlast verklein met ruim 90%.

Effectieve Aanpak Geluidoverlast in appartement door harde vloer

Zonder te vervallen in technische details kan iedereen die welwillend is tegenwoordig meewerken aan een bevredigende oplossing.
De aanpak start door het euvel te bekijken naar enerzijds de vereisten en normering die vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartement gelden.
Deze zijn vastgelegd  via het huishoudelijk reglement dan wel de splitsingsakte.
Hieronder een voorbeeld van een splitsingsakte.
Geluidhinder Splitsingsakte

Alleen het juiste 10 dB product biedt zekerheid

De vervolgstap is om naar producten op zoek te gaan die aan de voorgeschreven norm voldoen zodat achteraf geen herhaling het probleem ontstaat.
In geval de vloer door een vloerspecialist wordt geplaatst, dan advies om vooraf een kopie van de normering te overleggen zodat deze worden meegenomen bij de bepaling van de juiste vloermaterialen.
TNO 10 dB labelWordt de vloer in eigen beheer uitgevoerd, dan is het belangrijk goed te kijken naar de aangeboden materialen en de volgende aspecten.
==> Heeft het materiaal een erkend label van een officieel instituut?
Geschikte materialen dienen altijd een erkend keurlabel van een officieel instituut als TNO of TüV te hebben waar ze getest zijn in combinatie met een bepaalde vloersoort. Dat geeft enorm veel zekerheid dat je met goede producten werkt.
==> voor welke vloer is het aangeboden product getest en geschikt bevonden?
Een 10 dB ondervloer plaat of rol die getest is door TNO voor 8 mm laminaat is niet zonder meer geschikt voor een 8 mm fineerparket.
Er worden door instituten als TNO voor elk soort vloermateriaal certificaten afgegeven die de test bevestigen maar ook exact aangeven welke materiaal dat 10 dB contactgeluid reduceert is alleen aangeboden wordt voor
==> is het materiaal getest voor een zwevende of een vaste cement dekvloer?
De verkrijgbare producten voor contactgeluidisolatie zijn ontwikkeld voor toepassing in combinatie met een vaste cement dekvloer. Sommige bouwconstructies hebben een zwevende cement dekvloer dan wel een anhydriet gietvloer.
Dit soort  afwerkvloeren kunnen niet of nauwelijks worden verbeterd voor wat betreft contactgeluid isolatie. Sterker nog, extra isolatie is weggegooid geld en heeft dus geen zin.
==> Vraag altijd een afschrift van het zogenaamde testrapport in de vorm van een SVO rapport ofwel Samenvatting Van Onderzoek.
Hierin staat ook de geldigheid van het afgegeven certificaat dat dus bepaalt of de 10 dB eis nog altijd geldt bij toepassing.

(On)zin van geluidsoverlast appartement door harde vloer

In bepaalde situaties zal het inzetten van contactgeluidisolatie echter niet verstandig zijn of zelfs af te raden.
Het kan zijn dat een appartement een vloerconstructie heeft die al voorzien is van isolatie die het contactgeluid isoleert. Bij deze vloeren zal het aanbrengen van extra contactgeluidisolatie de bestaande isolatiewaarde van de vloer zelfs verslechteren of teniet doen.
Bij appartementen die na 2003 zijn gebouwd kan er sprake zijn van dit soort situatie.Voorkom geluidsoverlast appartement door harde vloer

Als er vloerverwarming wordt toegepast in een appartement kan het iets complexer worden. Het toepassen van isolatie zal dan warmteoverdracht van de vloerverwarming sterk beperken.
Hier zijn vaak aangepaste materialen nodig die niet of nauwelijks contactgeluid isoleren en aan de 10 dB eis voldoen is dan nauwelijks nog mogelijk.

Contactgeluidisolatie is een lastige materie en als dit niet correct wordt aangepakt kan geluidoverlast het woonplezier ernstig verstoren.
Dus erg belangrijk om geluidsoverlast appartement door harde vloer te voorkomen door goed geïnformeerd een vloer te kiezen in een appartement.

Overigens goed te weten dat de hoofdbewoner altijd aansprakelijk blijft voor eventuele overlast.

Neem gerust contact op voor uw vragen.  Natuurlijk zijn uw eventuele tips of aanvullingen altijd welkom.

Over de schrijver
Johan - marmoleum Leiderdorp
Door

Johan - marmoleum Leiderdorp

op 27 Jun 2016

heel handig!

Meneervloer
Door

Meneervloer

op 06 Nov 2016

Dank je voor je reactie, vinden we super als we wat feedback krijgen als onafhankelijk adviseurs.

de heer Smullers
Door

de heer Smullers

op 04 Nov 2016

Een hele goed informatief artikel!

Frank.
Door

Frank.

op 16 Dec 2016

Een goed informatief artikel. Het resultaat is dat het niet eenvoudig is het geluidscontact naar de onderburen te beperken.

Reactie plaatsen