Vloerkeuze bepalen algemeen

 

Hoe bepaal je verantwoord de keuze van een vloer?

Op basis van de juiste informatie bent u prima in staat te beslissen welke vloer voor u het best toepasbaar is. Hierbij dient u ook rekening te houden met de consequenties, die aan uw keuze ten grondslag liggen, zoals uw woonomgeving, de ruimte waarin de vloer moet komen, de aanwezige ondervloer etc. Het zijn allemaal elementen die aan de orde komen bij het kiezen van de vloer en daarmee ook de werkelijke aanschafprijs van een vloer bepalen.

Uw woonomgeving.

                       

 

Bij het kiezen van een vloer is het van het allergrootste belang eerst uw situatie in kaart te brengen. Daarmee bedoelen we:

*In wat voor type huis gaat u een nieuwe vloer leggen of vervangen. Gaat het om een vrijstaande woning, een appartement of anderszins. Betreft het een bestaande woning of een nieuwbouw woning. In welke vertrekken (ruimten) komt de vloer te leggen. Wat voor eisen stel ik aan duurzaamheid, geluid, isolatie onderhoud e.d. Wat voor inbouwhoogte heb ik beschikbaar. Moet ik ergens op een aangrenzende vloerbedekking of anderszins een vaste aansluiting maken. Enz. enz. Om dat goed te kunnen inschatten gaan we per situatie in op datgene wat belangrijk is voor dat type woning.

 

 

Bestaande woningen.

 

Met een bestaande woning bedoelen we een woning, die in het verleden al door een ander werd bewoond. In de afgelopen 50 jaar zijn er regelmatig wijzigen in inzicht voorschriften en techniek geweest. Derhalve biedt het woningaanbod een grote variëteit in leeftijd en uitvoering. In Nederland is er ook nog een groot aanbod in woningen uit de 30 er jaren van de vorige eeuw. In bestaande woningen komen nog de meest verschillende type ondervloeren voor. Zo kunt u aantreffen houten vloer op balklaag, houten vloeren op tengels, spijkerbare estrich, geëgaliseerde prefab

betonelementen, zandcement en anhydriet. In een enkel geval treft u op de slaapetages van de wat oudere woning nog het zogenaamde ‘houtwolcement`aan. Dit is een mengsel zaagsel, cement en lijm, dat destijds rechtstreeks op de ‘plafora´s’ (holle baksteen) werd gesmeerd. Op dit soort materiaal kan nimmer iets vast worden gelijmd.

Veelal is het in de wat oudere woningen ook slecht gesteld met contactgeluidisolatie. Dunne vloeren en dunne wanden tussen u en uw buren.

 

 

Wat in oudere woningen ook niet altijd gebruikelijk was, is dat er leidingen in de cementvloer lagen. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw werden er al wel verwarmingsleidingen in de cementvloer gelegd. Controleer altijd of dat het geval is. Het kan namelijk consequenties hebben bij de toepassing van b.v. houten vloeren.

 

Nieuwbouw woningen.

 

De nieuwbouwwoning, het woord zegt het eigenlijk al. Het gaat om een nieuwgebouwde woning, waarvan u de eerste bewoner wordt. In de laatste jaren worden de woningen steeds meer uit prefab-elementen opgetrokken. U heeft dat zelf tijdens de bouw kunnen volgen. Specifiek aan de huidige nieuwbouwwoningen is, dat tegenwoordig vrijwel alle leidingen onder de cement- of anhydriet dekvloer worden gelegd. Op zich behoeft dat geen nadeel te zijn, maar goede controle vooraf is wel belangrijk. Voor wat betreft de droogtijd van de ondervloer zijn er niet zoveel zorgen. In vrijwel alle gevallen is de vloer al maanden voor oplevering aangebracht. Voor de cementvloer en anhydrietvloeren zijn standaard waarden gegeven van het droogte percentage. Cement mag maximaal een restvocht van 2,5 % bevatten en anhydriet 1,0 %. Laat dit altijd voor de zekerheid meten door uw leverancier en vraag de meetresultaten zwart op wit te zetten.

Een steeds meer voorkomend fenomeen is vloerverwarming. Vloerverwarming betekent, dat er leidingen onder de cementvloer liggen, waardoor warm water stroomt. De warmte uit dat water wordt via een slangenstelsel aan de cementvloer en de daarop gelegde vloer doorgegeven. Hierdoor verkrijgt men een aangename warmtebron.

Bij het kiezen van een vloer op een ondervloer met vloerverwarming gelden speciale spelregels.(Zie hoofdstuk 3 vloerverwarming/koeling)

 

 

Appartementen, flats en etagewoningen.

 

Wanneer u een flat, appartement of etage woning betrekt, zult u vrijwel altijd geconfronteerd worden met eisen voor zogenaamde contactgeluid-verbetering.

 

Deze eisen zijn in het leven geroepen om enerzijds te vermijden/verbieden, dat harde vloerbedekkingen worden toegepast en anderzijds als harde vloerbedekkingen worden toegepast de overlast naar met name de benedenburen te verminderen. Indien het gaat om een woonruimte die u huurt, zal de verhuurder daaromtrent duidelijke wensen en eisen in het huurcontract hebben opgenomen. Indien het gaat om een woonruimte die u koopt, is  er altijd een zogenaamde Vereniging van Eigenaren. (VvE).

 

In de huishoudelijk reglementen van zo’n verenging staat ook duidelijk wat er omtrent de toepassing van de diverse vloeren mag en kan worden gedaan. Ook eventuele eisen omtrent contactgeluidvertering zijn daarin opgenomen.

De laatste jaren is er een ontwikkeling gaande, dat er steeds vaker zogenaamde ‘zwevende’ dekvloeren in appartementen en flats worden gelegd.

U kunt zo’n ‘zwevende’ vloer altijd herkennen aan de ‘rubber’ randen die zitten tussen vloer en wand.

 

 

Als u een dergelijk vloer aantreft zijn eigenlijk geen restricties mogelijk, maar kunt u in principe elke vloer zowel zwevend als vast gelegd laten plaatsen.

Omdat vaak het ‘doorleggen’ van de vloeren in de diverse ruimten wordt gevraagd is het in die situatie altijd aan te raden de vloer vast te verbinden met de ondervloer.

Een bijzonder punt van aandacht is de toegangsdeur tot het appartement of flat. Veelal zijn het brandwerende deuren die laag over de vloer draaien, waaraan niet meer gezaagd mag worden. Uw leverancier weet ook hiervoor diverse goede oplossingen aan te dragen.
Hulstein Wonen
Door

Hulstein Wonen

op 06 Jun 2023

Wat een onzin, laat u eens voorlichten door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Als u niet de juiste informatie geeft, dan liever helemaal geen informatie !!!

Reactie plaatsen