Recente blogposts

Stappenplan opstarten vloerverwarming

vloerverwarmingsverdeler met pomp

witte vloerverwarmingsverdeler met pomp

Als u de vloerverwarming voor het eerst in gebruik wilt nemen, volg dan onderstaand stappenplan opstarten vloerverwarming.

Dit plan is afgestemd op een vloerverwarming met een vloerverwarmingsverdeler of collector als onderstaande afbeelding.

Het is aan te bevelen bij het opstarten van de vloerverwarming het opstartprotocol ingefreesde vloerverwaring te raadplegen.
Dit is met name bedoeld om een veilige basis voor uw vloer te bieden.

Klik hier om het stappenplan voor het opstarten van uw vloerverwarming in te zien.

Voor vragen neem contact op via email naar info@meneervloer.nl

Opstartprotocol ingefreesde vloerverwarming

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over een opstartprotocol ingefreesde vloerverwarming.

De reden  hiervan is dat dit opstartprotocol onterecht wordt verwisseld met het opstookprotocol van een traditionele ingestorte vloerverwarming.

1. Wand 2. Vloerbekleding 3. Ingefreesde Vloerverwarming buis 4. Ruwe ondervloer 5. Ingefreesde ondergorndBij een traditioneel ingestorte vloerverwarming worden de buizen met minimaal 4,5 à 5 cm dekvloer overlaagd. Hierdoor wordt aan de vereiste voldaan dat er boven buis minimaal 2,5 cm dekking is.

Traditioneel wordt de vloerverwarming verwerkt tijdens het realiseren van een vloerconstructie bij nieuwbouw or renovatie.
Zie ook onderstaand plaatje:

Vloerverwarming op netten

1. Wand; 2. Vloerbekleding 3. Vloerverwarming buis 4. Ruwe ondervloer 5. bestaande dekvloer

Bij een ingefreesde vloerverwarming, worden vloerverwarmingsbuizen in sleuven gelegd die zijn gefreesd in de bestaande ondergrond.
Frezen geschiedt  met een vloerverwarmingsfrees die volgens een bepaald patroon (slakkenhuispatroon of meanderpatroon) in de bestaande vloer sleuven freest.
Zie ook onderstaand plaatje:

Doorsnede ingefreesde vloerverwarming
De ondergrond waarin gefreesd wordt, kan een bestaande afdekvloer van zandcement of anhydriet zijn.
Maar het is ok mogelijk om in bestaande vloeren te frezen als beton, tegels en plavuizen en  natuursteenvloeren als marmer of graniet.

Afhankelijk van de ondergrond wordt dan een specifiek type machine ingezet.
Men onderscheidt de duwfrees en de zelfrijdende aangedreven frees.

Vloerverwarmingsfrees

 

Over het algemeen wordt de lichtere duwfrees ingezet voor fezen in bestaande zand cement anhydriet dekvloeren.
De zwaardere aangedreven frees is de oplossing voor vloerverwarming infrezen in beton.

Opstartprotocol ingefreesde vloerverwarming

Omdat in een de bestaande vloer wordt gefreesd, kan worden aangenomen dat de ondergrond droog is en er dan geen restvocht aanwezig is.
Het opstartprotocol is dan ook met name bedoeld om de toekomstige vloerafwerking of bekleding zonder gelijkmatig te laten wennen aan de temperatuurschommelingen in de vloer.

Terecht wordt dan ook gesproken van een opstartprotocol en geen opstookprotocol.
Het gaat hier in wezen om het voor de eerste keer in gebruik nemen van de ingefreesde vloerverwarming.
LET OP: ten tijde van het leggen van de vloerafwerking moet de vloerverwarming uitstaan.

Voor het opstookprotocol van een traditionele ingestorte vloerverwarming klik HIER.

Opstartprotocol Ingefreesde vloerverwarming

Na het infrezen van de vloerverwarming volgt het opvoegen of dichtsmeren van de sleuven met buizen. Dit dient met een product te gebeuren afgestemd op de toe te passen vloerafwerking.

TOP TIP: door het dicht smeren onder te brengen bij de leverancier van de vloerbekleding, wordt garantie op de gehele vloerafwerking gewaarborgd.

Afhankelijk van de soort vloerbekleding en de vlakheid van de ondergrond, zal de gehele vloer geëgaliseerd moeten worden met een laag dikte van ongeveer 3 à 5 mm.
Nu moet de vloer volledig drogen (gemiddeld 48 uur droogtijd).

Zorg er voor dat het rest vocht uit de ruimte wordt afgevoerd door goed te ventileren.
Doe dit in overleg met uw vloerenleverancier, de ook de vereiste ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid aangeeft.

Als het vocht uit de ruimte is, kan de vloer afwerking worden aangebracht.
De vloerverwarming mag nog altijd niet aan.

Na de nodige doordrogingsperiode (vraag dit na bij uw vloerenleverancier) kan de vloerverwarming langzaam opstarten. Nogmaals: doe dit vooral niet te snel!
Zo bedraagt bij tegels de doordrogingstijd minimaal 6 weken. Bij een gelijmde parket of pvc vloer kan dit al na enkele dagen.

Normaliter neemt het opstartproces minimaal 8 à 10 dagen in beslag tot de maximum bedrijfstemperatuur is bereikt Gemiddeld is dat 32 °C watertemperatuur.  Dit is niet dus de ruimtetemperatuur op de ruimte thermostaat.
Nogmaals: te snel opstarten op een te hoge temperatuur geeft risico op scheuren en vervormingen van de vloer en of de vloerafwerking.

Schema opstartprotocol ingefreesde vloer verwarming

Temperatuur langzaam opvoeren:
Eerste keer opstarten beginnen bij 15 graden watertemperatuur (thermostaat kraan verdeler)

 • Per dag de thermostaatknop verdeler 1° C omhoog tot 22 °C• daarna iedere week 5°C omhoog tot maximaal 35 °C watertemperatuur.LET OP: bij een laminaat, parket of houten vloer maar ook PVC en gietvloeren mag de oppervlaktetemperatuur van de ondervloer niet hoger liggen dan ca 28-30 °C. Dit om schade aan uw vloer te voorkomen.Hiertoe de watertemperatuur dan ook maximeren op ca. 32 °C
  Voor de juiste temperatuur van de vloerverwarming verwijzen wij altijd naar de leverancier van de vloerbedekking (laminaat, hout, parket, pvc of gietvloer)

Het langzaam opstarten van uw vloerverwarming heeft als doel uw vloer niet te snel te confronteren met een relatief te hoge temperatuur ter voorkoming van schade.

Volg hier het stappenplan voor het opstarten van de  vloerverwarming voor een verdeelunit als onderstaand:

Waarom vloerverwarming ontluchten

Vloerverwarming ontluchten

Het belang van een vloerverwarming ontluchten wordt heel snel duidelijk als je tikkende en borrelende geluiden geluiden in jevloerverwarming hoort. Ook kan het voor komen dat de vloerverwarming niet gelijkmatig warm wordt.
Door luchtvorming in het systeem, ontstaat er drukverschil en blijft de verwarming deels koud. Dit is erg vervelend.

Ben je verplicht een vloerverwarming ontluchten?

Als je vloerverwarming niet goed functioneert, is dat niet alleen lastig vervelend maar ook schadleijk voor je portemonee.
De vloerverwarming die lucht bevat belast pook de ketel want deze wordt onnodig langer in werking gehouden en kost dus energie.
De lucht in het systeem veroorzakt drukverschil en dat leidt dus tot niet het gebalceerd werken van het systeem.
Dit kan storingen veroorzaken en dus is ontluchten wel degelijk vereist.

Zelfs als er geen merkbaar storingen zijn, is het belangroijk jaarlijks, veelal najaar, te ontluchten. Zie het als preventief onderhoud voor een optimaal werkende vloerverwarming in de winterperiode en verder.

Vloerverwarming ontluchten in 5 stappen

Het ontluchten is eenvoudig uit te voeren zonder dat je specialistische kennis nodig van hebt. Door de volgende stappen nauwkeurig te doorlopen, is de klus weer snel geklaard.
TIP: zorg er voor dat je dit doet als je je vloerverwarming nog niet echt nodig hebt. Dus bijvoorkeur NIET in de wintermaanden uitvoeren. DE Vloerverwarming ontluchten verloopt in de volgende 5 stappen:

 1. Stel de kamerthermostaat op een zo laga mogelijk stand in.Ontluchtingsventiel vloerverwarmingsverdeler
 2. De ketel uitschaeklen, dit doe je eenvoudig door de stekker
  van de cv-ketel uit het 220 stopcontact te trekken.
 3. De vloerverwarmingspomp uitschakelen.
  Trek de stekker uit het stopcontact.
 4. Laat het systeem ca. 15 minuten rusten totdat er geen
  watercirculatie meer plaats vindt;
  de aanwezige lucht stijgt dan naar het hoogste punt in het systeem.
 5. Vervolgens de kraan van de vloerverwarming sluiten en het
  ontluchtingsventiel open draaien. Gebruik hier een ontluchtingssleutel voor.
  Er zal nu lucht uittreden.
  Zodra alle lucht uit het systeem is ontsnapt kan het
  ontluchtingsventiel weer worden dichtgedraaid.

Het syteem is nu ontlucht en kan weer in werking worden gesteld. Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om dit te bereiken.
LET OP: de drukmeter van het cv-systeem moet wel op minimaal 1 bar staan. Zoniet, dan het systeem bijvullen met water.

Naar het blogoverzicht